0
తెలుగు వాళ్ళం ఐయుండి కూడా తెలుగులో మట్లాడడానికి సిగ్గు...
అదే ఇంగ్లిష్ లో మట్లాడితే వాడేదో పెద్ద తోపు అని మీ ఫీలింగ్......
Genre : Love/Comedy
Language : Telugu
Production Number : 1

Cast:
Krishna, Shubhangi, Ravi Siva Teja, Deepu, Mounika, Vinay, Bhaskar.

Crew :
Cinematography : Sreekanth Arpula 

Editing : Malli

Story, Screenplay, Dialogues & Direction : Abhiram PillaPost a Comment

 
Top